O časopisu Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA English information about magazine
Archiv starších čísel Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka CYKLOSHOPU
Články Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka knih
Rejstříky - starších ročníků Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka map
Předplatné Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Kontakty

NA CYKLISTICKÉ CESTY I NA PĚŠÍ VÝLETY DO HOR

CYKLOCOMPUTER CATEYE CC-AT100
s výškoměrem a teploměrem
Cateye CC-AT100 s výškoměrem a teploměrem

Japonská firma Cateye vyrábí cyklistické computery tvořící ucelenou řadu. V nabídce jsou základní modely měřící rychlost i ujetou vzdálenost, ale objevují se i top provedení, která měří například otáčky klik, tepovou frekvenci, nadmořskou výšku či teplotu vzduchu.

Model Cateye CC-AT100 obsahuje kromě běžných funkcí také výškoměr a teploměr. Jeho úspěšnost dokládá fakt, že je vyráběn v nezměněné podobě již několik let. Lze jej vozit na kole, ale i používat při pěší či vysokohorské turistice. Prodává se samozřejmě s kabeláží pro montáž na bicykl. Pro nošení na ruce si lze dokoupit jako doplněk řemínek, do kterého se computer upevní. Pro obě varianty jsou v cyklocomputeru připraveny dva programy, jejichž nastavení symbolizuje silueta kola na displeji (symbol kola - použití na bicyklu a bez nastaveného symbolu kola - pro ostatní použití).

Možnosti tohoto computeru oceníte zejména v hornatém terénu, kdy se budete moci snadno dovědět, kolik výškových metrů jste nastoupali a jak vysoko se vlastně nalézáte.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

AT100 nabízí cyklistům pro jejich informaci o jízdě několik užitečných údajů odvozovaných od nastaveného obvodu kola. Impuls se do cyklocomputeru dostává od čidla umístěného na přední vidlici, okolo kterého prochází bezkontaktně magnet upevněný ve výpletu kola. Každý průchod magnetu znamená jeden impuls, který se vyhodnocuje uvnitř cyklocomuteru ve 4 bitovém jednočipovém mikropočítači a přináší jezdci na displeji následující informace:

- okamžitou rychlost (rychlost, kterou právě jedete)

- maximální rychlost (rychlost, kterou jste jeli nejrychleji během výletu)

- průměrnou rychlost (počítána po ručním a nebo automatickém zapnutí stopek, v režimu auto - na displeji svítí písmena AT)

- celkovou vzdálenost (kilometry ujeté např. během sezony)

- denní vzdálenost (kilometráž výletu).

Hodnoty se mohu zobrazovat v kilometrech   nebo v mílích. Cyklocomputer také obsahuje běžné hodiny reálného času, bohužel pouze ve 12hodinovém formátu, jak je obvyklé v Japonsku a USA. Displej lze krátce podsvítit vestavěným elektroluminiscenčním světlem.

VÝŠKOMĚR

Cyklocomputer Cateye AT-CC100 je vybaven speciálním čidlem měřícím nadmořskou výšku na základě vyhodnocení změny atmosférického tlaku. Čidlo se nalézá na spodní straně těla cyklocomputeru pod červeným krytem. Při tomto vyhodnocování využívá vztahu mezi atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou stanoveného normou ISO 2533, vydanou Mezinárodní organizací leteckého provozu (ICAO). Běžná čidla mohou být ovlivňována okolní teplotou a může při měření docházet k chybám, což je u tohoto modelu odstraněno. U cyklocomputeru AT100 má čidlo v sobě zabudovanou kompenzaci teploty, která provádí korekci každých 20 sekund. Výsledná nadmořská výška je pak vyhodnocena s přesností na 1 metr v rozsahu - 350 až + 5800 metrů. V nejvyšších sjízdných velehorských sedlech v Himálaji bude pracovat, ale na nejnižším místě světa u Mrtvého moře - 397 metrů pod úrovní moře podle stanovených hodnot zřejmě ne. Lze ovšem přepokládat, že chybějících 47 metrů snad ještě zvládne. Nebo že by snad Japonci nevěděli, kde je nejnižší bod naší planety?

(Pokud se někdo z vás k Mrtvému moři s tímto computerem vypraví, může nám dát vědět.)

Pro správnou funkci výškoměru je nezbytné nastavit ověřenou hodnotu nadmořské výšky podle místa, kde ji bezpečně známe. Můžeme si pomoci odečtením hodnot z podrobné turistické mapy nebo z turistického značení. Computer pak začne velmi přesně udávat okamžitou nadmořskou výšku po 1 metru.

Co všechno výškoměr nabízí?

S výškoměrem jsou spojeny tři funkce. K dispozici jsou dva okruhy měření: první měří okamžitou nadmořskou výšku a druhý vyhodnocuje okamžitý přírůstek nadmořské výšky. Okamžitá nadmořská výška se zobrazuje vedle symbolu hor s písmeny ALT a znamená vaši aktuální výškovou polohu s přesností 1 metru. Druhá funkce zachycuje přírůstek nadmořské výšky po 1 metru od momentu vynulování (pozor, nenuluje se současně s vynulováním délky a doby výletu, je nutné vynulovat samostatně). Tento údaj se zobrazuje na hlavním displeji ve vedlejším režimu velkými číslicemi vedle symbolu dvojité šipky. Zde pozor, neboť tuto funkci návod popisuje jako přírůstek či úbytek nadmořské výšky vůči místu zapnutí, což není pravda. Tuto funkci lze využívat například ke změření nastoupaných metrů během výletu, pokud ji nezapomenete před startem samostatně vynulovat. Pod tímto údajem se malými číslicemi zaznamenává v tisících metrech celkový přírůstek nastoupaných výškových metrů. Tuto hodnotu je tedy nutno násobit 1000, o čemž vás informuje displej.

Nutno podotknout, že v dopravním letadle tento výškoměr ukazovat nebude, neboť kabina je tlakována a vzniká tam vlastní mikroklima neodpovídající venkovním podmínkám. Naměřená hodnota je založena na předpokladu, že se nemění atmosférický tlak. V praxi se však atmosférický tlak během dne změnit může. Veškeré změny atmosférického tlaku jako bouřka či přechody front mají přímý vliv na měřené hodnoty. Pak je nutné opět nastavit aktuální nadmořskou výšku (nejlépe podle mapy).

Pokud jedete na kole, samozřejmě zapnete symbol bicyklu. Jeho funkce bude měřit výšku pouze v průběhu jízdy na kole, a pokud zastavíte, nebude mít změna atmosférického tlaku po dobu zastávky na naměřenou hodnotu vliv.

Pokud výškoměr budete používat i mimo jízdu na kole, například během pěší nebo vysokohorské turistiky, musíte funkci, která je označena symbolem kola, vypnout. Pak je výška měřena bez ohledu na to, zda je vyhodnocována rychlost kola či ne.

TEPLOMĚR

Cyklocomputer může poskytovat údaj teploty okolního vzduchu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. V našich zeměpisných délkách určitě zvolíte stupně Celsia. Při sledování teploty zejména ve velkých horách budete překvapeni, jak velké rozdíly mohou být v údolí a pak v sedlech či na vrcholech. Oceníte je i při putováních, kdy budete mít představu, do jak studeného nebo teplého rána jste se probudili. Mnohdy je to ale lepší raději nevědět.

 OVLÁDÁNÍ

Cyklocomputer pracuje ve dvou režimech, v hlavním a vedlejším, které se přepínají tlačítkem Mode. Aby bylo možné nastavit veškeré funkce, využívá se systému krátkého nebo dlouhého stisku tlačítek, na což je třeba si zvyknout, po krátké době však toto nečiní potíže. Údaje se zobrazují současně velkými číslicemi na hlavním displeji a malými pod ním na vedlejším displeji. Vše je podrobně popsáno v českém návodu. Cateye CC-AT100 se ovládá dvěma mohutnými černými tlačítky, která lze pohodlně mačkat i během jízdy. Po straně jsou dvě menší tlačítka: šedé pro nastavování a úpravu údajů a žluté pro osvětlení. Zespodu 41 gramového computeru se nalézá tlačítko AC pro celkové nulování computeru. Je skryto, aby nedošlo k jeho náhodnému stlačení a vynulování všech hodnot (pozor, včetně údaje celkově najetých kilometrů).

TEST

Cyklocomputer Cateye CC-AT100 jsme otestovali při letošním cykloturistickém zájezdu do Anglie na začátku prázdnin. Měli jsme k dispozici dva tyto computery a jeden přístroj GPS. Cyklocomputery jsme před startem nastavili vždy do stejného režimu pro jízdu na kole (symbol cyklisty) a upravili aktuální nadmořskou výšku podle mapy, cedulí či hodnot GPS. Během výletu pak cyklocomputery vykazovaly skoro totožné výškové údaje. K téměř absolutnímu sjednocení údajů došlo po vyčištění krytu tlakového čidla u jednoho z nich. Pokud jsme podle podrobné mapy nastavili přesnou nadmořskou výšku a dojeli jsme na další známé místo, výška souhlasila s přesností téměř na metr.

Poznali jsme ale také typické anglické proměnlivé počasí, kdy se změny tlaku projevily i na přesnosti měření. Tak se stalo, že po přechodu fronty jsme se podle údaje cyklocomputeru ocitli 6 metrů pod hladinou oceánu, i když jsme si před 20 kilometry, také na pobřeží Atlantiku, nastavili nulovou nadmořskou výšku. Nebojte se, nedali jsme se zmást ani 4 metrovým odlivem. V tomto případě stačilo provést novou kalibraci.

Údaje zobrazené satelitní navigací GPS se lišily od údajů v cyklocomputeru až o 30 metrů, což lze přičíst nepřesnostem v technických možnostech obou systémů. Většinou se ale lišily jen o pár metrů, což je zanedbatelné, neboť jde o dva zcela odlišné způsoby měření. Přístroj GPS pracuje se signály z družic a testovaný cyklocomputer Cateye CC-AT100 se změnami atmosférického tlaku. Oba způsoby měření mají své přednosti i nedostatky. Výhodou GPS je absolutní údaj, bez nutnosti kalibrace, přesnost je v řádu několika metrů. Výhodou barometrického měření je o něco vyšší přesnost, nevýhodou je ale závislost na změnách tlaku vlivem počasí a nutnost opakovaného nastavení počáteční hodnoty.

Při doplňkovém testování na výletě v okolí Prahy s identickým výchozím a cílovým bodem (dlouhém přibližně 20 km) se údaj výškoměru v cyklocomputeru na počátku a konci výletu lišil o 10 metrů, ačkoli v jeho průběhu k žádné výrazné změně počasí nedošlo. Proto je nutné nepřeceňovat přesnost udávané nadmořské výšky (přesto, že je udávána na jednotky metrů).

Ocenit na computeru je třeba především rozlišovací schopnost měření výšky po 1 metru. Není tomu tak dávno, co obdobné přístroje pracovaly po pětimetrových skocích. Velkou výhodou Cateye CC-AT100 se stává rovněž možnost použití nejen na kole, ale i při pěší a vysokohorské turistice. Dokoupit si lze již zmiňovaný pásek na zápěstí. Například cyklocomputer Avocet, prodávaný u nás před léty, vyhodnocoval výšku pouze na kole, pokud dostával signál o jízdě.

Nastavení a podrobný popis funkcí cyklocomputeru CC-AT100 je zachycen v českém návodu, který je součástí balení. Pozor jen na zmiňovanou nepřesnost v návodu u funkce přírůstek/úbytek nadmořské výšky. Výhodou tohoto modelu je také univerzální objímka, která umožňuje použití i na odpruženou vidlici. Nevýhodou tohoto modelu je snad jedině mohutnější velikost, která ovšem úzce souvisí se skrytým příslušenstvím na měřením výšky. A za zápor lze snad ještě považovat pouze dvanáctihodinový cyklus u vestavěných hodin.

Koupí toho cyklocomputeru získáte doplněk jízdního kola s nadstandardními funkcemi, které vám navíc poskytnou zajímavé informace o nadmořské výšce, převýšení a teplotě okolního vzduchu.

(jm, iv)

Cyklocomputer Cateye CC-AT100 s výškoměrem a teploměrem si můžete koupit za cenu 2900 korun i prostřednictvím
Cykloshopu časopisu Cykloturistika