O časopisu Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA English information about magazine
Archiv starších čísel Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka CYKLOSHOPU
Články Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka knih
Rejstříky - starších ročníků Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Nabídka map
Předplatné Úvodní stránka časopisu CYKLOTURISTIKA Kontakty

Předplatné časopisu CYKLOTURISTIKA
do zahraničí pro rok 2002

Způsob objednání a placení

!!! NA PŘEDPLATITELE V ZAHRANIČÍ SE PŘEDPLATITELSKÉ VÝHODY NEVZTAHUJÍ!!!


SLOVENSKO

Stávající předplatitelé od firmy ABOPRESS s.r.o. obdrží složenku na úhradu částky, kterou si ve slovenských korunách stanovuje tato firma sama.

Čtenáři, kteří chtějí odebírat časopis na Slovensko musí kontaktovat firmu: 
ABOPRESS s.r.o., Radlinského 27,
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava, Slovensko

tel.: 07 / 52 444 979, 52 444 980, tel./fax: 07 / 52 444 981

e-mail: abopress@napri.sk

 

Tato firma Vám na základě Vaší žádosti zašle doklad k úhradě – složenku nebo proforma fakturu, neboť předplatné nelze hradit bankovním převodem bez faktury nebo vlastní složenkou. Po Vaší úhradě předplatného Vám bude firma Abopress zasílat časopis poštou.


EVROPA

čtenáři, kteří chtějí zasílat časopis do některého z evropských států (mimo Slovenska) zašlou svoji objednávku na předplatné časopisu Cykloturistika na adresu redakce. Uveďte, od kterého čísla chcete Cykloturistiku odebírat např. celý ročník, od nejbližšího možného apod.,  a také adresu, na kterou chcete časopis zasílat.

adresa redakce: Cykloturistika s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň, Czech Republic

tel.: +420 37 753 99 88 a fax: +420 37 753 99 77, e-mail: casopis@cykloturistika.cz

Z redakce Vám bude zaslána faktura s patřičnou částkou v měně euro a s číslem redakčního devizového účtu. Po uhrazení předplatného Vám bude redakce časopis zasílat poštou.

Cena jednoho časopisu včetně předplatného byla stanovena na 3 EUR (euro).

Celý ročník 2002 časopisu Cykloturistika 1 – 12 / 2002 stojí včetně poštovného 36 EUR.


SVĚT (mimoevropské státy)

Čtenáři z mimoevropských států zašlou svoji objednávku na předplatné časopisu Cykloturistika na adresu redakce. Uveďte, od kterého čísla chcete Cykloturistiku odebírat např. celý ročník, od nejbližšího možného apod. a také adresu, na kterou chcete časopis zasílat.

adresa redakce: Cykloturistika s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň, Czech Republic

tel.: +420 37 753 99 88 a fax: +420 37  753 99 77, e-mail: casopis@cykloturistika.cz

Z redakce Vám bude zaslána faktura s patřičnou částkou v měně euro a s číslem redakčního devizového účtu. Po uhrazení předplatného Vám bude časopis redakce zasílat poštou.

Cena jednoho časopisu včetně poštovného byla stanovena na 4 EUR (euro).

Celý ročník 2002 časopisu Cykloturistika 1 – 12 / 2002 stojí včetně poštovného 48 EUR.